Naujienos

2016 08 30
2016 m. rugsėjo mėn. 23 d. kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, kuri organizuojama įgyvendinant projektą „Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų Daugiau...
2016 08 26
2016 m. rugpjūčio mėn. 25 d. pradėti vykdyti projekto „Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui“, projekto kodas EEE-LT08-ŠMM-01-K-02- Daugiau...
2016 08 25
2016 m. rugpjūčio mėn. 25 d. vyko antroji projekto „Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui“, projekto kodas EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-033, Daugiau...

Projekto tikslas

Projekto tikslas - didinti švietimo darbuotojų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, tobulinant švietimo (ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio) darbuotojų kompetencijas edukacinio turinio modernizavimo srityje bei naujų, IKT priemonėmis grįstų, metodų taikyme.

Projekto uždaviniai:

1) Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti švietimo darbuotojų kompetencijas turinio modernizavimo srityje, taikant naujus mokymosi metodus bei technologijas.

2) Sukurti ir aprašyti naujus mokymosi metodus, skirtus edukacinio turinio modernizavimui, taikant technologijas.

Projekto tikslinė grupė - ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo pedagoginis ir administracinis personalas, švietimo centrų pedagoginis ir administracinis personalas bei neformalaus švietimo teikėjų pedagoginis ir administracinis personalas.