Pasirašyta projekto "Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui" įgyvendinimo sutartis

Klaidos žinutė

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /mnt/storage/ikt.ndma.lt/includes/file.phar.inc).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Kauno technologijos universitetas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“, kuriuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija paskirta 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „EEE stipendijų programa“ programos operatoriumi, atsižvelgdami į 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentą, patvirtintą 2011 m. sausio 18 d. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto, institucijų, atsakingų už 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“, 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“, 2016 m. gegužės mėn. 26 d. sudarė projekto „Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui“, projekto kodas EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-033 įgyvendinimo sutartį.