Stažuotė Norvegijoje bendradarbiavimo plėtrai ir kvalifikacijos kėlimui